DPS PartnerSearch

DPS PartnerSearch

Vijzelstraat 26
1017 HK Amsterdam
Telefoon: 06 54 30 41 22
Email: info@dpspartnersearch.nl
www.dpspartnersearch.nl
PartnerSearch
. Home
. Werkwijze
. De matcher
. Het kostenaspect
. Aanmeldingen
. Troefkaart
. DPS in de pers
. Contact

Werkwijze

1.   Wij werken uitsluitend op basis van persoonlijk contact, aangezien dit in sterke mate kan bijdragen aan het
      gewenste succes. De intakegesprekken (ook met reflectanten) houden we bij voorkeur bij u thuis, immers
      een beeld van iemands leefomgeving en –sfeer is een belangrijk aspect bij het afwegen van de
      matchkansen.
2.   Bij die gelegenheid geeft u aan welke visuele presentatie u prefereert: een of meer portretfoto’s en/of een
      korte video-introductie.
3.   Op basis van de verkregen informatie stellen we uw profiel en wensenpakket samen. Hiervoor hebben we
      een eigen methode ontwikkeld.
4.   U krijgt de gelegenheid voor eventuele aanpassingen.
5.   Dan is het moment aangebroken voor de zoektocht naar succesvolle matches. Daarbij maken we gebruik
      van de opgedane kennis en indrukken uit de intake. Psychologische factoren vinden we van belang, maar
      niet essentieel. Waar het ons vooral om gaat, is dat u bij een eerste contact zo snel mogelijk een fijn gevoel
      krijgt (‘look & feel’). Vandaar ook onze voorkeur voor een video-introductie.
6.   Menen we een of meer mogelijkheden voor een kansrijke match te hebben gevonden, dan melden we dat
      telefonisch. Daarbij presenteren we de geselecteerden aan de hand van de intakegegevens en krijgt u
      indien de reflectant daar geen bezwaar tegen heeft gemaakt, ook foto’s te zien.
7.   U geeft aan met wie u oriënterend contact wilt, waarna wij de reflectant(en) hiervan op de hoogte brengen,
      bij welke gelegenheid een einde wordt gemaakt aan de anonimiteit van betrokkenen.
8.   Tot slot bespreken we met partijen hoe het eerste contact het prettigst kan worden geregeld. Bij deze
      gelegenheid kan op ons een beroep worden gedaan voor tips op dit gebied.

Mocht u specifieke wensen hebben die afwijken van onze werkwijze, dan zijn deze uiteraard bespreekbaar.

      Beeld: August Macke
      -Couple at the garden table (1914)
      -Promenade (1913)